ESTROwskie paranoble - reminiscencje z Barcelony | 24 maja 2018, Poznań

ESTROwskie paranoble - reminiscencje z Barcelony | 24 maja 2018, Poznań

Program

Otwarcie konferencji – prof. dr. hab. Julian Malicki - Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii, prof. dr hab. Janusz Skowronek - Przewodniczący Komitetu Naukowego

10.00-11.40 Sesja I Nowoczesna fizyka medyczna
Przewodniczący sesji: dr hab. Tomasz Piotrowski

10.00-10.10

prof. dr hab. Julian Malicki

Powitanie

10.10-10.22

mgr inż. Bartosz Pawałowski

Tomografia spektralna w radioterapii – podstawy działania oraz zastosowanie

10.22-10.34

mgr inż.
Bartosz Pawałowski

 Zaawansowane techniki weryfikacji dozymetrycznej aparatów terapeutycznych i planów leczenia

10.34-10.46

mgr Marta Kruszyna - Mochalska

Weryfikacja dozymetryczna stereotaktycznych planów leczenia realizowanych z bramkowaniem oddechowym

10.46-10.58

dr Ewelina Konstanty

Radioterapia u pacjentów z wszczepialnymi urządzeniami do przewlekłej elektrostymulacji serca (CIED) - leczyć czy nie leczyć?

10.58-11.10

mgr Urszula Sobocka-Kurdyk

Najnowsze osiągnięcia w radioterapii adaptatywnej

11.10- 11.22

mgr Maria Olmińska

Udoskonalenia w radioterapii raka piersi – minimalizacja efektów ubocznych, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii

11.22-11.34

mgr Adam Ryczkowski

Terapia adaptatywna, metody akumulacji dawek - nowe rozwiązania programowe oraz zastosowanie

11.34-11.40

Dyskusja , pytania

Pytania, dyskusja – również po każdym wystąpieniu

11.40-12.00 Przerwa

12.00-13.30 Sesja II Postępy w radioterapii – krok po kroku
Przewodniczący sesji: dr med. Joanna Kaźmierska

12.00-12.12

dr med. Anna Rychter

Nowości w leczeniu nowotworów przewodu pokarmowego na podstawie doniesień ESTRO Barcelona 2018

12.12-12.24

dr Marek Konkol

Radioterapia protonowa - co dzisiaj wiemy?

12.24-12.36

 dr Adam Deja

Radioimmunoterapia nowotworów w świetle aktualnych badań klinicznych

12.36-12.48

dr Artur Chyrek

Ocena efektów kosmetycznych brachyterapii w świetle najnowszych doniesień prezentowanych na konferencji ESTRO 37 w Barcelonie

12.48-13.00

dr Agnieszka Wilk

Radioterapia a rekonstrukcja piersi - doniesienia z Konferencji ESTRO 37

13.00-13.12

 dr Michał Płachta

Leczenie nowotworów ginekologicznych - wybrane zagadnienia z 37 Kongresu ESTRO

13.12-13.24

dr med. Marek Kanikowski

Współczesna brachyterapia raka gruczołu krokowego. HDR i LDR w monoterapii i leczeniu ratunkowym

13.24-13.30

  Dyskusja, pytania

Pytania, dyskusja – również po każdym wystąpieniu

13.30-14.20 Przerwa

14.20-16.00 Sesja III Radioterapia, jakość życia, planowanie – trzy filary
Przewodnicząca sesji: dr med. Wiktoria Suchorska

14.20-14.32

dr med. Bartosz Urbański

Nowości w leczeniu raka piersi na podstawie doniesień z konferencji ESTRO37

14.32-14.44

mgr Agata Nowak

Ocena tolerancji i toksycznosci leczenia u pacjentów w trakcie radioterapii skojarzonej z hipertermia

14.44-14.56

mgr Julia Jędrzejewska

 Kliniczny wpływ zastosowania techniki DIBH w radioterapii lewej piersi

14.56-15.08

Dominika Olszewska

SGRT nowa rzeczywistość. Plusy i minusy

15.08-15.20

mgr Jagoda Zychowicz

Metody obrazowania i planowania w radioterapii

15.20-15.32

mgr Emilia Bukowicz

Weryfikacja planu leczenia, zaawansowane metody obrazowania - perspektywy

15.32-16.00

Dyskusja, pytania

Pytania, dyskusja – również po każdym wystąpieniu

Podsumowanie Seminarium prof. dr hab.  Janusz Skowronek

 

Załączniki

  Nazwa Rozmiar
pdf Program Estrowskie paranoble 2018 0,25 MB