ESTROwskie paranoble - reminiscencje z Barcelony | 24 maja 2018, Poznań

ESTROwskie paranoble - reminiscencje z Barcelony | 24 maja 2018, Poznań

Zaproszenie

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Z ogromną przyjemnością zapraszam Was do Poznania na Seminarium „ESTROwskie paranoble - reminiscencje z Barcelony", które odbędzie się 24.05.2018r.  w Wielkopolskim Centrum Onkologii. Zjazdy Europejskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej są jednym z dwóch światowych wydarzeń (oprócz zjazdów ASTRO), na których przedstawia się najnowsze zdobycze wiedzy o radioterapii nowotworów. Odbywają się corocznie od wielu lat, uczestniczy w nich coraz więcej lekarzy, fizyków medycznych i elektroradiologów z całego świata. Wiele naszych Koleżanek i Kolegów z Poznania przygotowuje wystąpienia na to Forum. Chcielibyśmy organizując Seminarium przybliżyć  wybrane zagadnienia i najważniejsze wystąpienia z Barcelony.
Seminarium jest skierowane do onkologów radioterapeutów, onkologów klinicznych, fizyków medycznych, techników medycznych, chirurgów, lekarzy medycyny paliatywnej oraz innych specjalności zaangażowanych w opiekę nad pacjentem onkologicznym. Ma na celu wymianę poglądów na tematy związane z radioterapią nowotworów, leczeniem wielodyscyplinarnym, fizyką medyczną, techniką medyczną oraz radiobiologią w oparciu o doniesienia zaprezentowane podczas  ESTRO 37, które odbędzie się w Barcelonie w dniach 20-24.04.2018 r.
Serdecznie zapraszamy do Poznania i do zobaczenia w maju 2018 r.

 

prof. dr hab. n. med. Janusz Skowronek
Przewodniczący Komitetu Naukowego